درب ضد سرقت چوبین در دارای تنوع زیادی می باشند که درب ضد سرقت برجسته یکی از این مدل ها می باشد.

درب ضد سرقت برجسته دارای چهارچوب فلزی با قطر ۱۵ سانتی متر با ضخامت فلزی ۱٫۵ میلی متر است که این چهارچوب فلزی در حقیقت ستون اصلی درب ضد سرقت را بوجود می آورد.

مهمترین ویژگی درب های ضد سرقت ضخامت فلز مورد استفاده در چهارچوب و پروفیل کشی داخلی درب ضد سرقت می باشد که ضخامت فلز چهارچوب استانداد درب ضد سرقت برجسته درسام ۱٫۵ میلی متر و ورق سرتاسری داخلی ۱ میلی متر می باشد که با توجه به سفارش مشتری تا ۲ میلی متر نیز قابل ارتقا می باشد. 

درب ضد سرقت برجسته به انواع برجستگی ۸ میل ، ۱۶ میل و ۳۲ میل تقسیم بندی می شوند. دیگر عاملی که برای درب ضد سرقت عامل مهمی می باشد ضخامت فلز داخلی و نحوه آهن کشی داخلی می باشد.

در داخل درب ضد سرقت چوبین در دور تا دور درب از قوطی فلزی با ضخامت ۱۵ میلی متر استفاده شده است که این ضخامت استقامت خوبی به درب ضد سرقت برای مقابله با هر گونه ورود دزدان می دهد.


درب ضد سرقت برجسته