درب ضد سرقت

درب ضد سرقت به دربی گفته می شود که در برابر هر نوع تخریب، دستکاری و اهرم نمودن ایمن می باشد و می توان گفت که مانع ورود سارقین می شود. این اطمینان به معنای اطمینان ۱۰۰% نبوده و ایمن ترین درب های دنیا هم به روش هایی قابل نفوذ هستند.
درب ضد سرقت با درب معمولی تفاوت بسیار زیادی داشته و استحکام بسیار بیش تری دارد.
درب ضد سرقت انواع مختلفی دارد و توسط کشورهای مختلف ارائه می گردد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به درب ضد سرقت ترکیه یا همان درب ضد سرقت ترک و یا حتی درب ضد سرقت ایرانی اشاره نمود.

درب ضد سرقت دولنگه

درب ضد سرقت دولنگه

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت CNC

درب ضد سرقت CNC

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت فلزی

درب ضد سرقت فلزی

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت برجسته

درب ضد سرقت برجسته

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت لمینت

درب ضد سرقت لمینت

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت لوکس

درب ضد سرقت لوکس

درب ضدسرقت
درب ضد سرقت ویژه

درب ضد سرقت ویژه

درب ضدسرقت